Final Program of ASIS 2003

September 7, 2003

Registration, 19:00 – 21:00

September 8, 2003

Registration, 8:30 – 10:00

ROOM A, Opening, 10:00 – 11:10

ROOM A, Invited Papers, 10:10 – 11:40

HANÁČEK Petr – RÁBOVÁ Zdena, Brno: Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti

ŠNOREK Miroslav – KORDÍK Pavel, Praha: Automatic Model Generation Based on Artificial Intelligence Methods


ROOM A, Parallel and Distributed Simulation, 13:30 – 17:00

GRZECH Adam, Wroclaw: Algorithms for Localisation of Repair Servers at Unreliable Computer Network with Multicast Traffic

ŠIMEK Martin, Plzeň: Způsoby migrace mobilních agentů

ŠAFAŘÍK Jiří – KLÍR Jan, Plzeň: Methods in Interactive Parallel and Distributed Simulation

PEŠIČKA Ladislav, Plzeň: The protection of mobile agent system against a malicious bahaviour

ZBOŘIL František jr. – ZBOŘIL František, Brno: Plan Reconsideration in Hybrid Agent System

STAROBA Jiří – DVOŘÁK Václav, Brno: Genetic Search for Shortest Group Communications on Irregular Topologies

CHODACKI Miłosław – BADURA Dariusz, Katowice: Ewolucyjne projektowanie układów BIST w środowisku wielo-populacyjnym w sieciach LAN


ROOM A, Simulation Case Study I, 17:00 – 18:00

WRÓBEL Krzysztof, SosnowiecLISOWSKA Agnieszka, Katowice: Usage of the Hough Transformation in Investigation the Similarity Between Normalized Images

VOTAVA Václav – ULRYCH Zdeněk, Plzeň: Využití simulace pro zvyšování průchodnosti zakázek výrobou

ČECH Jozef, Košice: A Simulation-Based Valuation of Mining Project

GROSSMANNOVÁ Dagmar, Brno – ŠTEFAN Jan, Ostrava: Regresní model hromadně vyráběných středověkých a raně novověkých středoevropských mincí

ROOM B, Simulation Case Study II, 13:30 – 18:00

ČECH Vladimír – JEVICKÝ Jiří – MÜLLER Antonín, Brno: Modelování vlivu diskontinuit systému kvalifikačních kategorií na dynamiku personálního systému II

LISOWSKA Agnieszka, Katowice – WRÓBEL Krzysztof, Sosnowiec: Comparison of Different Methods of Evaluating Digital Images Similarity

KVASNICA Peter, Trenčín: The Linear Mathematical Model of Multiparameters Control the Side Motion Aircraft

CETNAROWICZ Krzysztof – ROJEK Gabriel Kraków: Unfavourable Behaviour Detection with the Immunological Approach

BERRUET Pascal – COUDERT Thierry, Lorient – KINDLER Evžen, Ostrava: Nested simulation of transitic systems: an application to conveyors with rollers

CZERWIŃSKA Alina, Warszawa: Investigations of Ventricular Late Potentials by Computer Simulation Method

CZERWIŃSKA Alina – DOROS Marek – KOLEBSKA K., Warszawa: Evaluation of Results of Cardiac Therapy on a Basis of the Integral Potential Epicardial Maps

DOROS Marek, Warszawa: Fitting the Elements of 3D Thorax Model for Computer Simulation of Heart Electrical Field

CZERWIŃSKA AlinaDOROS Marek – KOLEBSKA K., Warszawa: Segmentation of CT Images for Construction of the Model of Thorax used in the Computer Simulation of Cardiac Electrical Field

HAVEL Petr – HORÁČEK Petr, Praha: Modeling and Simulation of Glass Feeding

FROELICH Wojtek – NOWAK Agnieszka, Katowice: Symulacja Pozyskiwania Wiedzy dla problemu pościgu i ucieczki


RESTAURANT, Social Evening, 19:00 – 22:00


September 9, 2003

ROOM A, New Simulation Methods and Tools I, 8:30 – 12:00

JANOVEC Jiří, Brno: Modelování héliového kryostatu s využitím fuzzy adaptivního systému

HODÁL Jaroslav – DVOŘÁK Jiří: Plánování cesty robota pomocí případového usuzování

BOROVSKÝ Peter, Bratislava: Constructing Virtual Cities on a Coarse Digital Terrain Model

JAROŠ Adam, Žilina: Testing adaptive algorithm based on method least squares in hybrid environment

CERUANA Etienne, Malta – ČEŠKA Milan, Brno – SKLENÁŘ Jaroslav, Malta: Using Petri Nets in Simulation of Manufacturing Systems

MARTINEK David – ČERNOHORSKÝ Jakub – RÁBOVÁ Zdena, Brno: Eclipse as Modeling Platform

FLORIÁN Vladimír – PERINGER Petr, Brno: Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace

SLAVÍČEK Pavel – JANOUŠEK Vladimír, Brno: Heterogenní simulace na bázi DEVS

WALKOWIAK Krzysztof – FILIPOWICZ Jakub, Wrocław: Simulation for Comparison of Diverse Routing Algorithms

SIELICKI Adam, Zielona Góra: Simulation of a Genetic Technique of Finding Solutions of Problems with Time-Dependent Constrains


ROOM B, Simulation in Economy, New Modelling Paradigm and Education, 8:30 – 12:00

BEDNÁŘ David – KRESLÍKOVÁ Jitka, Brno: Object-oriented model of processes in project management

BLÁHA Petr, Brno: TSP – Systém pro sledování odchylek mezi rozvrhem projektu a jeho skutečným průběhem

PLEŠKA Jozef, Bratislava: Riadenie likvidity v komerčnej banke – simulácia objemu záväzkov splatných na požiadanie (Liquidity Management in a Commercial Bank – Simulation of the Value of Liabilities Payable on Demand

ŹABINSKA Malgorzata – RAKOCZY Witold – NOWAK Piotr MAJKA Artur – KOSCIELNIAK Dariusz, Kraków: AgentsAuctions Houses – Support for Negotiations in Information Market Model

KINDLER Evžen, Ostrava – KŘIVÝ Ivan, Ostrava – TANGUY Alain, Aubičre: Is it Possible to Introduce Order Among Nesting Simulation Models?

IRHA Peter, Košice – KREJČA Igor, Malacky: Fligh Path Angle Observer Simulation Model with its Function Visualisation in Virtual Reality

GOŚCINIAK Ireneusz – ŁAGOSZ Łukasz, Sosnowiec: Interaktywny interfejs graficzny w internetowych systemach modelovania środowiska naturalnego


ROOM A, New Simulation Methods and Tools II, 13:30 – 18:00

GOLA Mariusz –KASPRZAK Andrzej, Wrocław: A System for Wide Area Network Cost Simulation

WIECZOREK Tomasz – Andrzej KASPRZAK, Wrocław: Logical Topology Design Problems of Local Area Networks

WALKOWIAK Krzysztof, Wrocław: Heuristic Algorithms for Assignment of Non-Bifurcated Multicommodity Flows

KOZIOL Mariusz, Wrocław: Model of Some Class of Multidimensional Objects for Knowledge Based Systems

GRILLINGER Petr – KAČER Jaroslav, Plzeň: Java model of Basic Algebraic Structures

KORDÍK Pavel – ŠNOREK Miroslav, Praha: Multivariate Models Evaluation by way of Visualisation

RATYNSKA Jadwiga, Radom: An Automatic Identification of User’s Utterance with use of HPSG Theory

KUNOVSKÝ Jiří – ZACIOS, Brno: Dynamics of Real-Time Simulation

KUNOVSKÝ Jiří – ŘEZÁČ, Brno: Stiff System Detection Using Taylor Series Method

MÁČE Miroslav, České Budějovice: Události nástrojem běžného programování v C#

EDL Milan, Plzeň: Aplikace zajišťující integraci simulačních, vizualizačních a monitorovacích nástrojů


September 10, 2003

ROOM A, Simulation Case Study III., 8:30 – 11:30

MIKULEC Vladimír – STEHLOVÁ Katarína – ŠTEKAUEROVÁ Vlasta, Bratislava: Využitie matematického modelovania pri riešení vplyvu možnej klimatickej zmeny na zásobu vody v pôde v lokalite Bodíky v časovom horizonte 2010

PUCHALA Edward, Wrocław: The Multiperspective Classification Algorithms with Learning

BURDUK Robert, Wrocław: Some Methods for Ranking Fuzzy Numbers in Multistage Recognition Algorithm

ŻOLNIEREK Andrzej, Wrocław: The Pattern Recognition Algorithm for Controlled Markov Chains with Learning and Additional Classifier

VALDMAN Jan, Plzeň: Testing And Simulation Using Log File Analysis

KOCHANÍČKOVÁ Monika, Olomouc: GDTT_SPN Models for Performance Analysis

MICHALSKI Dariusz, Katowice: Technika przełączanych transkonduktancii w realizacji elementarnych struktur sieci neuronowych

TRELA Mariusz – BIAŁY Sebastian, Bialystok: Analysis of Tumor Bone Using Neural Networks

ORSÁG Petr, Ostrava: Influence of Digitization on the Accuracy of Parameters Determination of the Distribution Network Model

CHROBÁČEK Karel, Ostrava: Srovnání obvodového a numerického modelu synchronního generátoru s hladkým rotorem